שירותי רואה חשבון בצפון – איך בוחרים?

שירותי רואה חשבון בצפון – איך בוחרים?

אין ספק כי שירותי רואה חשבון בצפון נחשבים לחשובים וחיוניים, מאחר וכל עצמאי יודע כי לא ניתן להסתדר בלעדיהם. אומנם השכירים אינם צריכים כלל להתעסק מול רשויות המס ומול הביטוח

 החוק לצמצום השימוש במזומן

 החוק לצמצום השימוש במזומן

אודות החוק לצמצום השימוש במזומן לקוחות נכבדים, הרינו להביא לידיעתכם מידע בסיסי בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן אשר יכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2019 ונוגע לכל אחד ואחת מאיתנו מטרת החוק לצמצום