החוק לצמצום השימוש במזומן

 החוק לצמצום השימוש במזומן

לקוחות נכבדים, הרינו להביא לידיעתכם מידע בסיסי בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן אשר יכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2019 ונוגע לכל אחד ואחת מאיתנו ? מטרת החוק היא צמצום ההון השחור וכשמו כן